Ušní, nosní, krční ambulance
Kastner s.r.o.

ordinace Beroun

Ordinační hodiny:

Po: 7:00 - 12:00
Út: 7:30 - 12:00, 12:30 - 14:00
St: 7:30 - 12:30, 13:00 - 18:00
Čt: 7:00 - 12:00
Pá: 13:00 - 17:00

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru žádáme naše pacienty, aby :

 

- odložili plánovaná kontrolní či preventivní vyšetření v naší ambulanci; pokud si nejste jisti nezbytností kontroly, zatelefonujte nám

 

- pokud trpíte akutním ORL onemocněním a plánujete navštívit naši ORL ambulanci, prosím objednejte se optimálně telefonicky; s termínem vám vyjdeme vstříc, pokud to bude možné, vyšetříme vás ještě týž den 

 

- nejsme lékaři první linie, pokud tedy máte kašel (který nebývá typickým příznakem ORL onemocnění) a/i/nebo teplotu, obracejte se na svého praktického lékaře nebo pediatra

 

- pokud potřebujete zaslat recept, např. na nosní sprej nebo kapky do uší nebo lokální ATB kapky apod., k léčbě chronického onemocnění či počínajícího akutního ORL onemocnění, velmi rádi vám jej zašleme elektronicky

 

Naše  ordinace zůstává zatím v běžném provozu a to jak v Berouně, tak i v Plzni.

Máme jen upravenou pracovní dobu, ordinujeme od pondělí do pátku 7.30-12.00 hod.

Pokud budete chtít zdravotní ORL obtíže zkonzultovat i mimo pracovní dobu, jsem vám k dispozici na svém tlf 604268166.

MUDr. Jan Kastner

 Vážení pacienti,

v návaznosti na epidemiologická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/ v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19) zavádíme v našem zdravotnickém zařízení dočasně následující režimová opatření. Tato by měla přispět jednak k optimalizaci čekací doby pro jednotlivé nemocné a také minimalizovat riziko přenosu infekčních chorob, mezi jinými i koronaviru, např. v čekárně. Chráníte tak nejenom sebe, ale snižujete riziko přenosu choroby na vaše blízké, rodiče a prarodiče, kteří jsou koronavirem nejvíce ohroženi. A v neposlední řadě tak chráníte i vaše zdravotníky; jistě byste nechtěli, aby byla vaše ORL ordinace několik týdnů v karanténě.

Proč má smysl zamezit nekontrolovanému šíření koronaviru, najdete např. na https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-sireni-interaktivni-graf-vizualizace-opatreni.A200310_021714_veda_pka

Prosíme vás tedy o následující :

1) Žádáme všechny pacienty, i ty s akutními potížemi, aby se na vyšetření objednali. Tak to ostatně funguje v naprosté většině odborných specializovaných ambulancí (na alergologii, oční nebo kardiologii také přece nechodíte bez objednání…). Objednávejte se optimálně telefonicky, případně osobně u sestřičky. Budeme se snažit rozšířit pracovní dobu tak, abychom zvládli vyšetřit v co nejkratším termínu všechny potřebné. Samozřejmě i proto, aby se pacienti zbytečně „nehromadili“ a nečekali na vyšetření několik hodin v čekárně.

Již objednané pacienty samozřejmě ošetříme v původně dohodnutém termínu.

Pacienty bez objednání ošetříme pouze ve výjimečných případech (například malé dítě s akutní bolestí ucha).

2) Pokud máte dlouhodobější, ale nepříliš závažné chronické potíže v ORL oblasti, zvažte, zda je nezbytné v nynější epidemiologické situaci podstupovat vyšetření, které je pravděpodobně odložitelné na pozdější dobu. Pokud si nejste jisti stupněm vašich potíží, požádejte sestřičku, ať Vám předá k telefonické konzultaci lékaře.

3) Je nezbytné, aby si naši pacienti i naši kolegové uvědomili, že ORL ordinace není pracovištěm lékaře tzv. první linie, tj. nenahrazujeme péči praktických lékařů a pediatrů. Na tyto se s vašimi zdravotními potížemi obracejte v prvé řadě. Pokud má váš praktický lékař či pediatr dovolenou nebo je nemocný, měl by mít zajištěn zástup, tedy pracoviště, kde vás vyšetří.

Tak například, akutní či chronický kašel nebývají typickými obtížemi pro ORL onemocnění, ale měli byste v prvé řadě podstoupit vyšetření u praktického lékaře či pediatra (poslechové a další vyšetření). Bolest v krku (a výtěr z krku apod.) také bez problému zvládne vyšetřit kterýkoliv lékař ve spádu, při podezření na komplikaci vás pak odešle na odborné ORL vyšetření.

Podle doporučených postupů Odborné společnosti praktických dětských lékařů zvládne vyšetřit bolest ucha i pediatr; viz http://otorinolaryngologie.cz/dokumenty/PPP_OMA.pdf (str. 6 „Kompetence v léčbě otitidy, co léčí pediatr a co léčí otorinolaryngolog?“); vyžaduje-li to nález, odešle pacienta k odbornému ORL vyšetření.

Na druhou stranu samozřejmě platí, že vás vyšetříme a ošetříme i bez doporučení praktického lékaře.

4) Zvláště hodné zřetele je, že pokud máte horečku a akutní respirační problémy, tedy příznaky typické mj. pro COVID-19, kontaktujte v prvé řadě svého praktického lékaře; a to telefonicky - dle doporučení hygieniků a epidemiologů, viz níže.

 

Berte prosím následující opatření jako nezbytná, ale i prospěšná pro optimální zvládnutí vašeho současného ORL onemocnění.

Za kolektiv ORL Kastner s.r.o. děkujeme za dodržování těchto opatření,

MUDr. Jan Kastner, Ph.D. – vedoucí lékař

 

 

 

 

Informace pro pacienty v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru z webu Ministerstva zdravotnictví ČR :

Aktuální informace jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu non-stop.

Můžete kontaktovat i pracoviště Krajské hygienické stanice (odd. protiepidemické) v Berouně http://www.khsstc.cz/obsah/Beroun_60_1.html (311 548 838, 311 548 823, 311 548 833) a viz také info na http://www.khsstc.cz/dokumenty/zridili-jsme-novou-infolinku-ke-koronaviru-pro-stredocesky-kraj--5698_5698_161_1.html .

V případě, že budete mít obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je tedy třeba, abyste telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde Vám poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace.

 

 

 

Přednostně ošetřujeme objednané pacienty.

Ordinační doba a provoz specializovaných poraden:

PO       7 - 11  (objednaní a akutní pacienti)      11 - 13:30 (spánková poradna - objednaní)

ÚT       7:30 - 12 (objednaní a akutní pacienti)       12:30 - 14 (objednaní)

ST       7:30 - 12 (objednaní a akutní pacienti)       13 - 18 (objednaní)

ČT       7 - 11 (objednaní a akutní pacienti)        11 - 12:30 (ultrazvuky)

PÁ       13 - 14.30 (kontroly a objednaní)                14.30- 17 (pro akutní pacienty)

 

 

Hrazené výkony:
Aplikace nastřelovacích náušnic 500 Kč
Preventivní prohlídka v riziku hluku 500 Kč